Szolgalmi jog

Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

A telki szolgalom tartalma lehet valamilyen használat, vagy éppen attól való tartózkodás. A használat terjedelme a telki szolgalomhoz igazodik, azonban nem terjedhet ki a dolog egészére. Mértékét a szerződésnek, a telki szolgalmat létrehozó bírósági ítéletnek, hatósági határozatnak meg kell jelölnie.

A szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok, a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet. Ezek a jogok a tulajdoni lap III. oldalán, mint terhelések jelentkeznek. A biztosításuk nem kötelező, minden esetben a megegyezést rögzítő okirattal kiegészítve lehet a földhivatali átvezetésre benyújtani. Mivel a szolgalmi jog esetenként értékcsökkentő tényező egy ingatlan vonatkozásában, ezért a létesítését anyagi ellenszolgáltatáshoz is lehet kötni.

A szolgalmi-használati jogokat a 25/2013.(IV.16.) VM rendelet szerint a földhivatalok a térképi nyilvántartás részeként kezelik.

 

Szolgalommal kapcsolatos vázrajzok ára:
 

Földhivatali díjak:  
   Adatszolgáltatási díj: 4 000 Ft /hrsz
   Vizsgálati díj: 500 Ft/vázrajz
   
Földmérési, vázrajzkészítési munkadíj: bruttó 65 000 Ft-tól