Megosztás, telekalakítás

A telekalakítás hosszadalmas folyamat. A munkálatok megkezdése előtt fontos egyeztetni az ingatlan elhelyezkedése szerint illetékes építési hatósággal, mivel az ingatlanalakításokat a helyi Önkormányzatok Rendezési Tervben (R.T.) szabályozzák.

Az egyeztetést követően jöhet a földmérő, akit megbízunk a telekalakítási vázrajz elkészítésével.

Az irodai tervezés és a helyszíni mérések alapján a földmérő elkészíti a szükséges változási vázrajzot, majd azt a földhivatallal záradékoltatja.

A 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet 2010. január 1. napjával módosította a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-át, amely szerint:

A telekalakítási eljárásban tehát, az első fokú hatóság a területileg illetékes földhivatal lett, másod fokon a megyei földhivatal. Az eljárás rendje lényegében nem változott, csak a telekalakítási határozat kiadása került a földhivatalhoz. Az építésügyi hatóság ezen túl csak a szakhatósági állásfoglalás kiadásában vállal szerepet.

Ha minden irat rendben van, a földhivatal a beadást követő napon a változás iránti kérelmet a tulajdoni lapra széljegyként rávezeti, majd általában 30 napos határidővel véglegesen átvezeti, vagy elutasítja.

 

Telekalakítás, telek megosztás, telek összevonás, és telekhatár rendezés -  árak, melyek a kialakuló hrsz-től függően változhatnak:
 

Földhivatali költségek:  
   Adatszolgáltatási díj: 6000 Ft/kinduló-hrsz (0-10 ha)
   Vizsgálati díj: 2 500 Ft/munka (1-10 db kialakuló hrsz)
   
Telekalakítási eljárás illetéke:  
   2-5 érintett ingatlan esetében 12 000 Ft/ingatlan
   6-15 érintett ingatlan esetében 60 000 Ft + 10 000 Ft/ingatlan
   16-25 érintett ingatlanok esetében 160 000 Ft + 1 000 Ft/ingatlan
   25 fölötti érintett ingatlanok esetében 170 000 Ft + 500 Ft/ingatlan
   Szakhatósági díj: 5 000 Ft/hrsz
   
Ingatlan nyilvántartási átvezetés illetéke: 6 600 Ft/kialakuló hrsz
   
Munkadíj: bruttó 95 000 Ft-tól