Épületfeltüntetés

A magyar törvények szerint az épületeknek szerepelniük kell a földhivatal nyilvántartási térképén, a tulajdoni lapon és a telekkönyvben.

Ha tehát felépül egy épület, egy földmérőtől meg kell rendelni az épület "feltüntetését".

Az épületfeltüntetés során a földmérő felméri az új épületet és elkészíti az épületfeltüntetési vázrajzot. Ezt a vázrajzot leadja a mellékleteivel együtt a területileg illetékes földhivatalba, ahol az épületet felrajzolják az ingatlan-nyilvántartási térképre, és a változásokat bejegyzik a tulajdoni lapra.

Az épületfeltüntetés elkészítéséhez használatbavételi engedélyre van szükség, amit az építési hatóság ad ki. Jó tudni, hogy az engedély nélkül - bizonyíthatóan 10 évnél régebben - épült épületek estében - fennmaradási engedély kérhető, amennyiben annak meglétét a hatóság tudomásul vette, vagy az objektum léte a hatályos építési törvény szerint fenntartható. Ilyenkor az illetékes helyi önkormányzat építési osztályán Hatósági Igazolás iránti kérelmet kell benyújtani.

A Hatósági Igazolás ára jelenleg 20 000 Ft.

Törvényi háttér: 2013. január elsején lépett életbe az a kormányrendelet /312/2012.(XI.8.)/, amely szabályozza a használatbavételi engedélyt.  

A rendelet lényege, hogy a ’ használatba vételi engedély iránti kérelem ’ benyújtásakor, az illetékes járási földhivatal által záradékolt épületfeltüntetési vázrajzot,  az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.

Akkor is kiadják a határozatot, ha nem áll rendelkezésre az eljárás megindításakor a vázrajz, de a feltöltést a jogerőre emelkedéstől számított 60. napig meg kell tenni.

Amikor a feltöltés megtörtént - a jogerős használatbavételi engedély papír alapon történő megküldésével az építésügyi hatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.
 

Épületfeltüntetés árak, melyek az épületek formájától, darabszámától függően változhatnak:
 

Földhivatali költségek:  
   adatszolgáltatási díj:     4 000 Ft/hrsz (0-10 ha)
   vizsgálati díj: 800 Ft/épület
   ingatlan nyilvántartási bejegyzésének díja: 6 600 Ft/beadvány
   
Munkadíj (földmérés, vázrajzkészítés, beadás): bruttó 65 000 Ft-tól